Wirtualizacja

Wirtualizacja to model zapewniający dostęp do współużytkowanych, konfigurowalnych zasobów, takich jak serwery, aplikacje czy platformy, przy maksymalnym uproszczeniu i ograniczeniu procedury ich aktywacji. Zasoby są dostępne wtedy, gdy są potrzebne. Umożliwia też przetwarzanie dużych ilości danych w wirtualnym środowisku o dużej mocy obliczeniowej przy nakładzie finansowym zredukowanym do rzeczywistej skali zużycia zasobów.

Koszty usług świadczonych w środowisku wirtualnym regulowane są zgodnie z modelem pay-per-use, mierzonym m.in. dla mocy obliczeniowej, wykorzystywanymi jednostkami czasu pracy procesora, czy dla pojemności dyskowej, jednostkami pojemności. System rozliczenia szacowany jest proporcjonalnie do rzeczywistych wskaźników eksploatacji użytkowanych zasobów, odpowiadając w ten sposób faktycznym wydatkom operacyjnym.

W rezultacie firma, która zdecydowała się przenieść swoją infrastrukturę do środowiska wirtualnego, zamiast inwestować w instalację i udrażnianie własnej infrastruktury IT, przesuwa kapitał w stronę maszyny hostingowej o nieporównywalnie większej pojemności i potencjale obliczeniowym. Dzięki temu docelowy koszt procesów przetwarzania jest tańszy, płynność finansowa firmy dodatnia, a aktywność obliczeniowa łatwiej dostępna.

SoftProject jest partnerem ATM Systemy Informatyczne SA, firmy, która jest dostawcą wysokiej klasy usług opartych o Cloud Computing, czyli tak zwaną Chmurę – implementację środowiska wirtualnego, którego wydzieloną część można używać do własnych potrzeb, zamiast inwestować środki w tworzenie własnej infrastruktury fizycznej. Zakup serwerów, infrastruktury sieciowej czy oprogramowania to zaledwie część kosztów związanych ze stworzeniem i utrzymaniem infrastruktury informatycznej. Niebagatelnym kosztem jest bieżące utrzymanie sprzętu, obsługa administracyjna, energia elektryczna oraz odprowadzenie ciepła. Przenosząc swoją infrastrukturę IT w chmurę, przenosimy odpowiedzialność za jej utrzymanie i dostępność na dostawcę usługi Cloud Computing.

Jako partner firm VMWare i Microsoft posiadamy kompetencje i możliwości wrażania technologii wirtualnych i tworzenia prywatnej chmury — infrastruktury wirtualnej dla najbardziej wymagających.