EDI – Electronic Data Interchange – Elektroniczna Wymiana Danych

Koncepcja Elektronicznej Wymiany Danych (EDI) została opracowana z myślą o przedsiębiorstwach, które każdego dnia zawierają kilkanaście, kilkadziesiąt lub więcej transakcji ze swoimi partnerami handlowymi lub oddziałami. EDI to wymiana danych w formatach opisanych międzynarodowymi standardami, między systemami informatycznymi partnerów handlowych, przy minimalnej interwencji człowieka. Integracja systemów umożliwia eliminację dokumentów papierowych, zwiększając efektywność wszystkich działań związanych z handlem. Eliminuje to ręczne tworzenie, kopiowanie i przesyłanie dokumentów papierowych. EDI tworzy pomost, który łączy bezpośrednio systemy informatyczne współpracujących ze sobą firm.

Dzięki zintegrowanym systemom ERP otrzymujemy natychmiastowe przekazywanie informacji, które są zawarte w typowych dokumentach handlowych. Zastosowanie standardowych i akceptowanych na całym świecie formatów danych zapewnia, że wszyscy uczestnicy wymiany używają tego samego języka. Dokument EDI jest odpowiednikiem papierowego dokumentu handlowego o ustalonej międzynarodowej postaci, który został przystosowany do celów elektronicznej transmisji danych.

SoftProject oferuje rozwiązania integracji istniejących systemów z użyciem standardu EDIFACT i cXML.

Przykłady zastosowań:

  • optymalizacja procesu zarządzania łańcuchem dostaw
  • organizacja zamówień powiązana z systemem elektronicznego obiegu dokumentów DMS (Document Management System)
  • systemy e-commerce

Co uzyskujemy dzięki integracji:

  • Oszczędność czasu i pieniędzy — dokumenty są wprowadzane do systemu tylko przez jednego partnera uczestniczącego w procesie, pozostałe systemy w sposób automatyczny pobierają potrzebne dane
  • Redukcję błędów — wielokrotne wprowadzanie danych do systemów informatycznych z postaci papierowej jest obarczone dużym ryzykiem popełnienia błędu
  • Wzrost wiarygodności w o czach partnerów i klientów — dzięki redukcji liczby błędów i skróceniu czasu realizacji zamówień. Wspólna platforma zawierająca informacje o kliencie pozwala świadczyć usługi dostarczające klientom doświadczeń zarezerwowanych dla marek luksusowych
  • Optymalizacja zapasów — dzięki dostępnej na bieżąco informacji o aktualnych stanach magazynowych i zamówieniach w trakcie realizacji, możliwe jest planowanie dostaw z wyprzedzeniem, bez potrzeby gromadzenia zapasów. Dodatkowo istnieje możliwość wdrożenia rozwiązań Vendor Managed Inventory lub Continuous Planning Forecasting and Replenishment
  • Usprawnienie obiegu płatności.

Najważniejszą przesłanką do integracji systemów jest chęć do zmiany sposobu prowadzenia biznesu, umocnienia relacji rynkowych, lepszej obsługi klienta oraz wzmocnienia relacji z partnerami handlowymi. Co za tym idzie — wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Rozwiązania SoftProject są oparte o sprawdzone wzorce Enterprise Integration Patterns  (EIP), wdrażanie architektury zorientowanej na usługi (SOA — Service Oriented Architecture) i zastosowanie warstwy Magistrali Usług (ESB — Enterprise Service Bus). Bazujemy na sprawdzonych projektach OpenSource, dzięki czemu nasze produkty charakteryzują się wysokim wskaźnikiem jakości do ceny — brak konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych — oraz dużą niezawodnością.