Dedykowane oprogramowanie

Program dedykowany, aplikacja na zamówienie, programowanie na zlecenie, pisanie programów. Czy warto inwestować? Można przypuszczać, że programy do rozwiązywania wszystkich problemów biznesowych zostały już napisane. Jeśli jest potrzebny np. sklep internetowy, wystarczy znaleźć w sieci gotowy, darmowy program, zainstalować go i używać. Dla firmy posiadającej kilkanaście pozycji produktowych, jednego dostawcę i niewielu klientów – być może, takie rozwiązanie się sprawdzi. Jednak wraz z rozwojem przedsięwzięcia, napływem klientów i wzrostem liczy produktów, czas potrzebny na skompletowanie zamówienia zaczyna stanowić poważny koszt. Dodatkowo powstają błędy wynikające z ręcznie wprowadzanych danych do systemów księgowych i oprogramowania firm kurierskich. Czas obsługi klientów rośnie, rośnie też ilość niezadowolonych osób, które przy kolejnych zakupach wybiorą usługi konkurencji. Prawdziwe problemy zaczynają się jednak, kiedy równolegle ze sprzedażą internetowa odbywa się sprzedaż tradycyjna. Synchronizacja danych o stanach magazynowych, aktualizacja oferty internetowej – proste do tej pory zadania, stają się trudne lub wręcz niemożliwe do rozwiązania. Do tego dochodzą telefony i e-maile z pytaniem o stan zamówienia, prośbą o zmianę zamówionego towaru na inny, modyfikację adresu wysyłki itp. Obsługa zamówień zaczyna zajmować coraz więcej czasu, którego zaczyna brakować do ich kompletowania. To typowe procesy, które można stosunkowo łatwo zoptymalizować, tworząc dedykowane oprogramowanie. Pisanie programów, programy na zlecenie, dedykowane aplikacje – można znaleźć szereg obszarów, w których gotowe oprogramowanie nie będzie dobrym rozwiązaniem.

Naszym celem, jest całkowite zadowolenie naszych klientów, a nasz biznes polega na tworzeniu długoterminowych relacji z klientami oraz dostarczaniu kompleksowych rozwiązań informatycznych, obejmujących:

  • tworzenie dedykowanego oprogramowania,
  • dostarczenie i instalację sprzętu lub utrzymanie systemu w infrastrukturze technicznej SoftProject,
  • wdrożenie,
  • zapewnienie opieki serwisowej oraz helpdesku,
  • doradztwo z zakresu optymalizacji procesów biznesowych,
  • doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz opracowania instrukcji zarządzana systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

Oprogramowanie tworzone przez SoftProject jest zgodne z wymogami Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Stosujemy dwa podejścia do realizacji projektów wytwarzania oprogramowania:

Time and Material

W tym modelu SoftProject utrzymuje na rzecz Klienta dedykowane osoby (ang. resource pool), które pozostają do jego wyłącznej dyspozycji. SoftProject w imieniu Klienta zarządza rozwijaniem kompetencji zespołu, jego alokacją, oraz kwestiami operacyjnymi związanymi z ich wykorzystaniem w konkretnych projektach prowadzonych przez Klienta końcowego. Najczęściej zasoby z puli wykorzystywane są przez Klientów w ramach prowadzonych przez nich projektów — w siedzibie klienta lub w jednej z lokalizacji SoftProject. Oferujemy możliwość budowy puli zasobów w oparciu o grupę doskonale wykształconych inżynierów, posiadających doświadczenie w przedsięwzięciach międzynarodowych. Proponowane przez SoftProject rozwiązanie ogranicza ryzyko Klientów związane z wewnętrzną rekrutacją zasobów, stanowi odpowiedź na ograniczenia związane z wielkością zatrudnienia a także zapewnia efektywność kosztową. Rozliczenie następuję na podstawie faktycznego czasu pracy i wykorzystanych zasobów.

Fixed Price

Klient przed zleceniem pracy określa ostateczny budżet projektu wraz z dopuszczalną tolerancją. Na początku projektu uzgadniany jest harmonogram realizacji, etapy płatności i inne warunki współpracy. Odpowiedzialność za poprawne oszacowanie wielkości projektu, zapewnienie odpowiedniej infrastruktury i kompetentnego zespołu, oraz realizację w terminie ponosi SoftProject. Pierwszym etapem tak realizowanej usługi jest wykonanie analizy projektowej, która stanowi potwierdzenie wymagań Klienta. Outsourcing w modelu fixed price jest zazwyczaj rozliczany po zakończeniu uzgodnionego etapu lub, w przypadku niewielkich zleceń, na koniec projektu. Projekty fixed price są przez nas prowadzone zgodnie z założeniami metodyki Prince2®.

Licencja

Proponujemy trzy podejścia w zakresie licencji na oprogramowanie:

Licencja wieczysta z dostępem do kodu źródłowego oraz możliwością jego modyfikacji, w tym do tworzenia utworów zależnych. To rozwiązanie oznacza dla Klienta możliwość nieograniczonego użytkowania zamówionego oprogramowania bez ograniczeń czasowych oraz ilości użytkowników końcowych. Klient ma również prawo do modyfikowania kodu źródłowego, w tym również do tworzenia utworów zależnych, na swój własny użytek. Po okresie gwarancyjnym Klienci mogą wprowadzać zmiany do oprogramowania we własnym zakresie, lub mogą zlecić wprowadzenia zmian dowolnej firmie zewnętrznej.  Oprogramowanie licencjonowane w ten sposób można odsprzedać, tracąc jednak w takim przypadku prawo do dalszego użytkowania oprogramowania. Odsprzedaż obejmuje również wszystkie utwory zależne wykonane przez Klienta.  To podejście przypomina zakup samochodu. Można go używać, jednak sprzedając samochód, oddajemy komplet kluczyków i dowód rejestracyjny.

Licencja na nazwanego użytkownika. Najczęściej wykorzystywana dla oprogramowania udostępnianego w modelu System as a Service (SaaS), w którym w ramach opłaty abonamentowej, Klient otrzymuje dostęp do oprogramowania utrzymywanego w infrastrukturze SoftProject. Zaletą tego podejścia jest brak koszów początkowych związanych z zakupem infrastruktury serwerowej oraz brak kosztów związanych z jej utrzymaniem i administracją. W ramach subskrypcji, Klient otrzymuje również bezpłatne aktualizacje oprogramowania, np. wymagane dostosowanie do zmieniających się przepisów prawa.

Przekazanie autorskich praw majątkowych — ten model jest właściwy dla Klientów, którzy zamierzają odsprzedawać lub w inny sposób dystrybuować wykonane przez nas oprogramowanie. Klient otrzymuje pełen kod źródłowy na własność, jednocześnie pozbawiając SoftProject prawa do ponownego wykorzystania sprzedanego kodu. Model zalecany w przypadku, gdy oprogramowanie ma podlegać procedurze patentowej. Z uwagi na to, że tak tworzone oprogramowanie nie może być dalej użytkowane przez SoftProject, jest to najdroższy wariant sprzedaży oprogramowania.