Premiera aplikacji Zabytki w Polsce

By on 12 grudnia, 2012 in news | 0 comments

Aplikacja Zabytki w Polsce

Zrealizowana przez nas oficjalna aplikacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa, „Zabytki w Polsce”, jest już dostępna w sklepie Google Play™. Wersja na system iOS będzie dostępna niebawem. W ramach prac opracowano szereg podsystemów współpracujących ze sobą dla gromadzenia zdigitalizowanych obiektów zabytkowych.

Przygotowano serwer metadanych, odpowiedzialny za gromadzenie rozbudowanych informacji o zabytku, aplikację desktop umożliwiającą pracownikom Instytutu łatwe rozbudowywanie bazy i modyfikowanie zebranych danych oraz kartoteki plików multimedialnych, zaprojektowane jako centralne repozytorium, wykorzystywane również w ramach innych projektów realizowanych przez Instytut.

Aplikacja NID na Android

Przygotowany system został opracowany przy założeniu integracji z istniejącymi w Instytucie rozwiązaniami informatycznymi, czyli portalem mapowym, dzięki czemu system udostępnia szereg usług dla innych rozwiązań działających w instytucie i poza nim. Zgodnie ze strategicznymi celami działalności Instytutu oraz odpowiadając na społeczną potrzebę dostępu do dóbr kultury, w ramach współpracy z NID, stworzono również portal e-zabytek.nid.pl, który ma na celu upublicznienie i popularyzacje zgromadzonych informacji. Projekt ma bardzo duży potencjał rozwoju, nie jest to więc koniec jego doskonalenia.

Najnowszym projektem, będącym kontynuacją koncepcji aplikacji jest realizowany obecnie dla Instytutu System Integracji Zewnętrznych Dostawców Danych. Projekt ma zapewnić bezpieczne gromadzenie w zasobach Instytutu zbiorów metadanych o zabytkach pochodzących od innych organizacji, dzięki czemu system będzie stanowić pośrednie repozytorium dostępne dla zewnętrznych dostawców. Aby usprawnić tę funkcjonalność, repozytorium opracowywane jest w formule uniwersalnej, niewymagającej zastosowania odgórnego formatu czy zakresu zbieranych danych. Funkcje systemu zostały bardzo rozbudowane: obok możliwości gromadzenia metadanych dostarczonych przez źródła zewnętrzne, zapewniony jest interfejs ze wglądem do danych i możliwością aktualizowania o dodatkowe informacje oraz udostępniania ich uprawnionym organizacjom. Zapraszamy do pobierania!

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *