Recruitment Online

Aplikacja wspomaga proces prowadzenia rekrutacji online od przygotowania oferty stanowiska pracy aż do wyboru idealnego kandydata. Kreator wymagań stawianych kandydatom pozwala prosto i szybko zdefiniować kryteria, na podstawie których system uszereguje nadesłane zgłoszenia według dopasowania kandydatów do zaprojektowanej oferty. Proces komunikacji z kandydatami, umawiania spotkań oraz wieloetapowej selekcji kandydatów, to kolejne procesy wspierane przez aplikację.