Otrzymaliśmy dotację

By on 9 maja, 2013 in news | 0 comments

Spółka SoftProject wzięła udział w programie „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1” i otrzymała dofinansowanie. Projekt, który zrealizujemy, będzie e-usługą w branży turystycznej. Inspiracją do wzięcia udziału w konkursie były nasze doświadczenia zebrane podczas tworzenia portalu TripPics.pl – miejsca, gdzie każdy może opisać swoje wspomnienia z wakacji, zamieścić zdjęcia i podzielić się swoimi wrażeniami z podróży.

Działanie 8.1 jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw na realizację projektów świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Celem programu jest wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przy wykorzystaniu internetu. Projekty zgłaszane do konkursu muszą cechować się innowacyjnością, wprowadzać nowe usługi, które nie byłyby możliwe do zrealizowania w podobny sposób bez wykorzystania Internetu. Definicja e-usługi zakłada, że są to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość.

„Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.”

logotypyu

Post a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *