Referencja Narodowy Instytut Dziedzictwa

NID-logo-250x219Narodowy Instytut Dziedzictwa niniejszym potwierdza, że firma SoftProject sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, przy ulicy Kolejowej 42/3 zrealizowała zamówienie obejmujące wykonanie usługi polegającej na stworzeniu aplikacji mobilnej współpracującej z portalem e-zabytek.nid.pl oraz jej integracji z repozytorium plików cyfrowych. W ramach projektu zmodyfikowano również oprogramowanie repozytorium cyfrowego i dostosowano je do obsługi dowolnych kolekcji zabytków.

Zamówienie zostało zrealizowane w terminie i z należytą starannością.  Firma SoftProject sp. z o.o. dała się poznać jako solidny i odpowiedzialny partner, godny polecenia innym firmom i instytucjom. Zaangażowanie pracowników i zdolność do rozwiązywania bardzo złożonych problemów informatycznych sprawiła, że z pełną odpowiedzialnością możemy polecić firmę SoftProject sp. z o.o. jako wiarygodnego partnera.

Zastępca Dyrektora

Bartosz Skaldawski