Referencja ChartSearch

_cs_logo_rgb_smallChartSearch INC, z siedzibą w West Orange 347 Mt. Pleasant Ave. Suite 201, NJ 07052 potwierdza, że firma SoftProject, zaprojektowała, wykonała i wdrożyła system informatyczny o nazwie ChartSearch, będący rozwiązaniem klasy Business Intelligence. System integruje dane z wielu źródeł, między innymi z relacyjnych baz danych, hurtowni danych, plików SAS, plików SPSS, płaskich plików tekstowych oraz plików XML i wielu innych – do wspólnej hurtowni danych. Jednym z elementów projektu było wdrożenie mechanizmów integracji na szynie Enterprice Service Bus (ESB), jako elementu integracji systemu z infrastrukturą klienta.  System został wdrożony u klienta posiadającego lokalizacje w różnych częściach Stanów Zjednoczonych, Europy, Bliskiego Wschodu i RPA – łącznie kilkadziesiąt oddziałów, łącznie obsługiwał 5 000 nazwanych użytkowników w większości lokalizacji klienta. Budżet projektu wynosił 6 000 000 USD.  Wdrożenia, o których mowa, były wykonane między styczniem 2011, a marcem 2013. Obsługa systemu oraz zasilanie systemu danymi jest realizowane przez przeglądarkę internetową (stronę www).

Projekt został wykonany z należytą starannością i oddany do użytkowania w terminie.

Firma SoftProject jest obecnie akredytowanym przedstawicielem ChartSearch INC w Europie oraz posiada komplet wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia systemu ChartSearch.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt przez e-mail: (cmodzelewski@chartsearch.net) lub telefon (US: +1 201-506 -4554).

Chris Modzelewski

CEO