Wszystkie aktualności

Cenne uwagi eksperta do spraw zarządzania danymi.

Opublikował : o 22 stycznia, 2015 | 0 comments

Prezes Adrian Lapierre został poproszony o wypowiedź na łamach prasy – Reseller News. Poruszone zostały tematy systemów obiegu danych w firmach, przejście społeczeństwa z trybu offline do pełnej informatyzacji.

Wykorzystanie technologii EDI przez Urząd Komunikacji Elektronicznej stał się przykładem, w jaki sposób powinno wyglądać wzorowe podejście „człowieka 2.0” do najnowszysch metod obsługi klienta.

Poza tym równie dobrym przykładem jest system który został wdrożony w Instytucie Badań Edukacyjnych. W którym na koniec prac użytkownik za pomocą przycisku „generuj”, wytwarza pliki tekstowe zawierające wszystkie osiągnięcia pracowników w jednym miejscu.

W celu zapoznania się z pełnym artykułem zapraszamy pod adres:
http://www.reseller-news.pl/systemy/systemy-zarzadzania-danymi

Przekazanie opieki nad Edumeterem

Opublikował : o 13 marca, 2014 | 0 comments

W związku z rosnącym zainteresowaniem systemem Edumeter wśród instytutów naukowych dotychczasowy właściciel zdecydował się przekazać system pod opiekę profesjonalnej firmy programistycznej – SoftProject.

Nowy właściciel – posiadający bogate doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne – bez wątpienia będzie w stanie zapewnić systemowi Edumeter sprawne działanie oraz stabilny rozwój dostosowany do potrzeb jednostek badawczych.

BYOD w biznesie, to już nie jest wybór

Opublikował : o 24 stycznia, 2014 | 0 comments

Dziś na łamach Gazety Finansowej został opublikowany wywiad z CEO SoftProject, Adrianem Lapierre. Nasz ekspert wypowiada się w wywiadzie „BYOD w biznesie, to już nie jest wybór”.  Poza dokładnym sprecyzowaniem, na czym polega zjawisko BYOD, z artykułu dowiemy się również, jakie zagrożenia wiążą się z nowym trendem w firmach, oraz w jaki sposób działy IT powinny na niego reagować. Omówiony został również temat, jakich narzędzi firma potrzebuje, aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci korporacyjnych. Kolejny aspekt to czy wdrożona polityka bezpieczeństwa w firmie oraz spoczywająca na użytkowniku wymagania są wystarczające. Na końcu opisany został trend rozwoju BYOD w przyszłości, czyli wszystko to, czego firmy oraz my, czyli użytkownicy, możemy się spodziewać.

Przy okazji zapraszamy do zapoznania się z artykułem na ten temat, na blogu technicznym SoftProject, bezpośredni link do artykułu poniżej.

https://blog.soft-project.pl/byod-biznesie-wlasciwie-jest/

Wypowiedzi i publikacje naszych ekspertów w mediach – podsumowanie roku

Opublikował : o 11 stycznia, 2014 | 0 comments

Wypowiedzi i publikacje naszych ekspertów w mediach – podsumowanie roku

Nasze publikacje i komentarze ukazują się w prasie ekonomiczno-biznesowej, w takich tytułach jak m.in.: Gazeta Finansowa, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz na portalach ogólnoinformacyjnych, w tym: Gazeta.pl, Onet, Interia, Polskie Radio, branżowych: Reseller-News, ERP-view, ERP-portal, Komputer w firmie oraz ekonomiczno-biznesowych, jak: Onet Biznes, Interia Biznes, E-gospodarka, Ipis – wortal przedsiębiorczych, QBusiness, Biznes, Inwestycje oraz Money-expert. W Gazecie Finansowej stale komentujemy i doradzamy w zakresie bezpiecznych rozwiązań IT dla biznesu formatu korporacyjnego i sektora MSP.

„Bezpieczeństwo w outsourcingu” to tytuł publikacji, która ukazała się na łamach Gazety Finansowej. Adrian Lapierre, założyciel i CEO SoftProject, wykładowca Akademii Altkom, specjalista w obszarze projektowania i audytu bezpieczeństwa systemów IT, odpowiada w nim na pytanie: dlaczego firmy, które chcą skutecznie zadbać o bezpieczeństwo swoich danych, powinny zaufać standardom outsourcingu IT i skorzystać z usług zewnętrznych podmiotów. Przekonanie, że bezpieczeństwo danych może być zapewnione w ramach wewnętrznych systemów firmy, odchodzi do lamusa. Większość firm nie posiada wystarczających środków i kompetencji, aby własnymi siłami tworzyć bezpieczną infrastrukturę informatyczną. A ponieważ nieprofesjonalne zarządzanie informacjami wiąże się z ryzykiem utraty wiarygodności biznesowej, zlecenie procesów przetwarzania i przechowywania krytycznych danych zewnętrznym specjalistom wydaje się rozsądnym rozwiązaniem i, jak prognozuje Lapierre, wkrótce stanie się powszechną praktyką. Publikacja jest dostępna w drukowanym i internetowym wydaniu Gazety Finansowej.

„Outsourcing IT – kupuj efekt, oszczędzaj na środkach” – w artykule znajdują się nasze wypowiedzi dotyczące dwóch kluczowych korzyści płynących z usługi outsourcingu informatycznego, jakimi są:

  • redukcja kosztów związanych z obsługą procesów IT;
  • zwiększenie efektywności działania firmy w  obszarach strategicznych dla rozwoju firmy.

Zlecanie realizacji tych procesów wyspecjalizowanemu dostawcy nie tylko obniża wydatki na środki trwałe – zaawansowane technologie, którymi dysponuje outosurcer, ale również pozwala skoncentrować się na rozwijaniu w firmie tych kompetencji, które są niezbędne dla realizacji jej głównych celów biznesowych. Publikacja ukazała się m.in. w Gazecie Finansowej, jej internetowym wydaniu oraz na portalach Biznes.onet.pl, Monetary.pl i MagazynIT.pl.

„Bezpieczeństwo krytycznych danych – między GIODO, chmurą a infrastrukturą wewnętrzną?” – w tym artykule komentujemy możliwości, jakie daje przechowywanie danych w chmurze oraz konsekwencje prawne związane z niewłaściwym przechowywaniem informacji w wewnętrznych strukturach firmy.

Problem ten w szczególności dotyczy wrażliwych danych osobowych. Informacje te chronione są ustawą, a kontrolę nad przestrzeganiem jej zapisów sprawuje GIODO. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, firmie grożą konsekwencje karne, które mogą doprowadzić do jej upadku. W tym świetle, jak komentuje nasz ekspert – Adam Lapierre – warto zaufać zewnętrznemu dostawcy, który dzięki zapasowym kopiom danych oraz całkowitej centralizacji informacji w środowisku wirtualnym, zapewnia im ochronę w odpowiednio skonfigurowanej chmurze. Artykuł dostępny jest m.in. na: Biznes.onet.pl, Ipis.pl i Inwestycje.pl.

Otrzymaliśmy dotację

Opublikował : o 9 maja, 2013 | 0 comments

Otrzymaliśmy dotację

Spółka SoftProject wzięła udział w programie „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1” i otrzymała dofinansowanie. Projekt, który zrealizujemy, będzie e-usługą w branży turystycznej. Inspiracją do wzięcia udziału w konkursie były nasze doświadczenia zebrane podczas tworzenia portalu TripPics.pl – miejsca, gdzie każdy może opisać swoje wspomnienia z wakacji, zamieścić zdjęcia i podzielić się swoimi wrażeniami z podróży.

Działanie 8.1 jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw na realizację projektów świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Celem programu jest wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przy wykorzystaniu internetu. Projekty zgłaszane do konkursu muszą cechować się innowacyjnością, wprowadzać nowe usługi, które nie byłyby możliwe do zrealizowania w podobny sposób bez wykorzystania Internetu. Definicja e-usługi zakłada, że są to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość.

„Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w waszą przyszłość.”

logotypyu

Nominacja w konkursie

Opublikował : o 14 marca, 2013 | 0 comments

Nominacja w konkursie

Portal e-zabytek otrzymał nominację w konusie Wydarzenie Historyczne Roku 2012, w organizowanym przez Muzeum Historii Polski oraz portal historia.org.pl. Portal e-zabytek jest częścią wykonanego przez SoftProject systemu służącego do digitalizacji archiwów Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Na konkurs nadesłano 65 zgłoszeń z całego kraju, spośród których jury wybrało finałową dwunastkę, do której został zaliczony realizowany wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa portal e-zabytek. Wśród finalistów znalazły się wydarzenia o różnorodnym charakterze: wystawy, otwarcia muzeów, rekonstrukcje oraz projekty edukacyjne, cyfrowe i internetowe.

Wdrożenie systemu oceny pracowników w IBE

Opublikował : o 22 lutego, 2013 | 0 comments

Wdrożenie systemu oceny pracowników w IBE

Miło nam poinformować, że mamy za sobą pierwsze wdrożenie produktu EduMeter – systemu do oceny dorobku naukowego pracowników instytucji badawczych. Dedykowane rozwiązanie pod nazwą WENA zostało wdrożone w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Premiera aplikacji Zabytki w Polsce

Opublikował : o 12 grudnia, 2012 | 0 comments

Premiera aplikacji Zabytki w Polsce

Aplikacja Zabytki w Polsce

Zrealizowana przez nas oficjalna aplikacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa, „Zabytki w Polsce”, jest już dostępna w sklepie Google Play™. Wersja na system iOS będzie dostępna niebawem. W ramach prac opracowano szereg podsystemów współpracujących ze sobą dla gromadzenia zdigitalizowanych obiektów zabytkowych.

Przygotowano serwer metadanych, odpowiedzialny za gromadzenie rozbudowanych informacji o zabytku, aplikację desktop umożliwiającą pracownikom Instytutu łatwe rozbudowywanie bazy i modyfikowanie zebranych danych oraz kartoteki plików multimedialnych, zaprojektowane jako centralne repozytorium, wykorzystywane również w ramach innych projektów realizowanych przez Instytut.

Aplikacja NID na Android

Przygotowany system został opracowany przy założeniu integracji z istniejącymi w Instytucie rozwiązaniami informatycznymi, czyli portalem mapowym, dzięki czemu system udostępnia szereg usług dla innych rozwiązań działających w instytucie i poza nim. Zgodnie ze strategicznymi celami działalności Instytutu oraz odpowiadając na społeczną potrzebę dostępu do dóbr kultury, w ramach współpracy z NID, stworzono również portal e-zabytek.nid.pl, który ma na celu upublicznienie i popularyzacje zgromadzonych informacji. Projekt ma bardzo duży potencjał rozwoju, nie jest to więc koniec jego doskonalenia.

Najnowszym projektem, będącym kontynuacją koncepcji aplikacji jest realizowany obecnie dla Instytutu System Integracji Zewnętrznych Dostawców Danych. Projekt ma zapewnić bezpieczne gromadzenie w zasobach Instytutu zbiorów metadanych o zabytkach pochodzących od innych organizacji, dzięki czemu system będzie stanowić pośrednie repozytorium dostępne dla zewnętrznych dostawców. Aby usprawnić tę funkcjonalność, repozytorium opracowywane jest w formule uniwersalnej, niewymagającej zastosowania odgórnego formatu czy zakresu zbieranych danych. Funkcje systemu zostały bardzo rozbudowane: obok możliwości gromadzenia metadanych dostarczonych przez źródła zewnętrzne, zapewniony jest interfejs ze wglądem do danych i możliwością aktualizowania o dodatkowe informacje oraz udostępniania ich uprawnionym organizacjom. Zapraszamy do pobierania!

Wystąpienie na konferencji

Opublikował : o 19 listopada, 2012 | 0 comments

Wzięliśmy udział w konferencji Reprodukcja cyfrowa zabytku – metody, wiarygodność, trwałość w ramach cyklu „Cyfrowe spotkania z zabytkami”. W trakcie prelekcji mieliśmy okazję zaprezentować nasze rozwiązania zrealizowane dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach projektu CARARE. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Metody cyfrowej reprodukcji i dokumentacji zabytków są obecnie powszechnie stosowane w badaniach, ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego. „Digitalizacja zabytków i muzealiów oraz ich bezpieczne i długotrwałe udostępnianie w postaci cyfrowej, a także upowszechnianie nowoczesnych cyfrowych metod dokumentacji zabytków i muzealiów” należą do strategicznych celów wskazywanych przez instytucje państwowe i znajdują ważne miejsce w programach służących finansowaniu przedsięwzięć z obszaru kultury.

Nasza rzeczywistość oscyluje między dwoma wymiarami: analogowym i cyfrowym, światem fizycznych reprezentacji i zapisu binarnego. Ten ostatni sukcesywnie zyskuje jednak na przewadze. Tylko na przestrzeni ostatnich dwóch lat, dynamiczny rozwój rynku urządzeń cyfrowych, szerszy dostęp do Internetu oraz masowy wzrost ilości danych generowanych przez ludzi i urządzenia sprawił, że cyfrowy ekosystem powiększył się dwukrotnie i stale rozszerza swój zasięg. Prognozy ekspertów wskazują, że tempo przyrostu informacji cyfrowych w kolejnych latach będzie przyśpieszać/wzrastać.

Doskonałym przykładem wykorzystania nowych technologii do popularyzacji i edukacji w zakresie znajomości zasobów naszego kulturowego dziedzictwa jest przygotowana przez SoftProject aplikacja „Zabytki w Polsce” mobilna wersja uruchomionego niedawno serwisu Narodowego Instytutu Dziedzictwa http://e-zabytek.nid.pl. Wykorzystując funkcje smartphona, aplikacja odczytuje lokalizację zabytkowych obiektów umiejscowionych w najbliższym otoczeniu użytkownika, posiada opcję szacowania odległości dzielącej go od wybranych obiektów oraz udostępnia wszystkie najistotniejsze informacje związane z tymi obiektami. Aplikacja ma charakter przekrojowy – dając użytkownikowi dostęp do współczesnych i archiwalnych zdjęć dotyczących obiektu łączy materiały z różnych okresów historycznych. W pierwszych dniach od publikacji odnotowano blisko 2 tysiące pobrań aplikacji.

Aplikacja „Zabytki w Polsce” to rozwiązanie przeznaczone nie tylko dla pasjonatów zabytków. Docenią ją również ci, którzy opasłe papierowe przewodniki chcieliby zastąpić szybszym i wygodniejszym w użyciu odpowiednikiem. To przykład narzędzia, które łączy nowoczesne technologie wirtualnego odkrywania zasobów naszego dziedzictwa z tradycyjną formą zwiedzania.

Otrzymaliśmy nagrodę!

Opublikował : o 5 października, 2012 | 0 comments

Otrzymaliśmy nagrodę!

Z ogromną przyjemnością informujemy o fakcie, że Nagrodę Publiczności oraz wyróżnienie za specjalne walory funkcjonalne w konkursie Internetowa Mapa Roku 2012 otrzymał Portal Mapowy ‚e-Zabytek’ Narodowego Instytutu Dziedzictwa, którego jesteśmy współautorem. Honorowy patronat nad konkursem objął Kazimierz Bujakowski – Główny Geodeta Kraju. Wyniki konkursu ogłoszono podczas seminarium na temat metodologicznych i technologicznych aspektów prezentacji rzeźby terenu na mapach topograficznych nowej generacji, które odbyło się w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii. Jury wybrało najlepsze opracowanie spośród 11 zgłoszony serwisów i map. Więcej informacji o wydarzeniu można przeczytać tu.