news

aktualności

Cenne uwagi eksperta do spraw zarządzania danymi.

By on 22 stycznia, 2015 in news | 0 comments

Prezes Adrian Lapierre został poproszony o wypowiedź na łamach prasy – Reseller News. Poruszone zostały tematy systemów obiegu danych w firmach, przejście społeczeństwa z trybu offline do pełnej informatyzacji. Wykorzystanie technologii EDI przez Urząd Komunikacji Elektronicznej stał się przykładem, w jaki sposób powinno wyglądać wzorowe podejście „człowieka 2.0” do najnowszysch metod obsługi klienta. Poza tym równie dobrym przykładem jest system który został wdrożony w Instytucie Badań Edukacyjnych. W którym na koniec prac użytkownik za pomocą przycisku „generuj”, wytwarza pliki tekstowe zawierające wszystkie osiągnięcia pracowników w jednym miejscu. W celu zapoznania się z pełnym artykułem zapraszamy pod adres:...

Przekazanie opieki nad Edumeterem

By on 13 marca, 2014 in news | 0 comments

W związku z rosnącym zainteresowaniem systemem Edumeter wśród instytutów naukowych dotychczasowy właściciel zdecydował się przekazać system pod opiekę profesjonalnej firmy programistycznej – SoftProject. Nowy właściciel – posiadający bogate doświadczenie oraz odpowiednie zaplecze techniczne – bez wątpienia będzie w stanie zapewnić systemowi Edumeter sprawne działanie oraz stabilny rozwój dostosowany do potrzeb jednostek...

BYOD w biznesie, to już nie jest wybór

By on 24 stycznia, 2014 in napisali o nas, news | 0 comments

Dziś na łamach Gazety Finansowej został opublikowany wywiad z CEO SoftProject, Adrianem Lapierre. Nasz ekspert wypowiada się w wywiadzie „BYOD w biznesie, to już nie jest wybór”.  Poza dokładnym sprecyzowaniem, na czym polega zjawisko BYOD, z artykułu dowiemy się również, jakie zagrożenia wiążą się z nowym trendem w firmach, oraz w jaki sposób działy IT powinny na niego reagować. Omówiony został również temat, jakich narzędzi firma potrzebuje, aby zwiększyć bezpieczeństwo sieci korporacyjnych. Kolejny aspekt to czy wdrożona polityka bezpieczeństwa w firmie oraz spoczywająca na użytkowniku wymagania są wystarczające. Na końcu opisany został trend rozwoju BYOD w przyszłości, czyli wszystko to, czego firmy oraz my, czyli użytkownicy, możemy się spodziewać. Przy okazji zapraszamy do zapoznania się z artykułem na ten temat, na blogu technicznym SoftProject, bezpośredni link do artykułu poniżej....

Wypowiedzi i publikacje naszych ekspertów w mediach – podsumowanie roku

Wypowiedzi i publikacje naszych ekspertów w mediach – podsumowanie roku

By on 11 stycznia, 2014 in news | 0 comments

Nasze publikacje i komentarze ukazują się w prasie ekonomiczno-biznesowej, w takich tytułach jak m.in.: Gazeta Finansowa, Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz na portalach ogólnoinformacyjnych, w tym: Gazeta.pl, Onet, Interia, Polskie Radio, branżowych: Reseller-News, ERP-view, ERP-portal, Komputer w firmie oraz ekonomiczno-biznesowych, jak: Onet Biznes, Interia Biznes, E-gospodarka, Ipis – wortal przedsiębiorczych, QBusiness, Biznes, Inwestycje oraz Money-expert. W Gazecie Finansowej stale komentujemy i doradzamy w zakresie bezpiecznych rozwiązań IT dla biznesu formatu korporacyjnego i sektora MSP. „Bezpieczeństwo w outsourcingu” to tytuł publikacji, która ukazała się na łamach Gazety Finansowej. Adrian Lapierre, założyciel i CEO SoftProject, wykładowca Akademii Altkom, specjalista w obszarze projektowania i audytu bezpieczeństwa systemów IT, odpowiada w nim na pytanie: dlaczego firmy, które chcą skutecznie zadbać o bezpieczeństwo swoich danych, powinny zaufać standardom outsourcingu IT i skorzystać z usług zewnętrznych podmiotów. Przekonanie, że bezpieczeństwo danych może być zapewnione w ramach wewnętrznych systemów firmy, odchodzi do lamusa. Większość firm nie posiada wystarczających środków i kompetencji, aby własnymi siłami tworzyć bezpieczną infrastrukturę informatyczną. A ponieważ nieprofesjonalne zarządzanie informacjami wiąże się z ryzykiem utraty wiarygodności biznesowej, zlecenie procesów przetwarzania i przechowywania krytycznych danych zewnętrznym specjalistom wydaje się rozsądnym rozwiązaniem i, jak prognozuje Lapierre, wkrótce stanie się powszechną praktyką. Publikacja jest dostępna w drukowanym i internetowym wydaniu Gazety Finansowej. „Outsourcing IT – kupuj efekt, oszczędzaj na środkach” – w artykule znajdują się nasze wypowiedzi dotyczące dwóch kluczowych korzyści płynących z usługi outsourcingu informatycznego, jakimi są: redukcja kosztów związanych z obsługą procesów IT; zwiększenie efektywności działania firmy w  obszarach strategicznych dla rozwoju firmy. Zlecanie realizacji tych procesów wyspecjalizowanemu dostawcy nie tylko obniża wydatki na środki trwałe – zaawansowane technologie, którymi dysponuje outosurcer, ale również pozwala skoncentrować się na rozwijaniu w firmie tych kompetencji, które są niezbędne dla realizacji jej głównych celów biznesowych. Publikacja ukazała się m.in. w Gazecie Finansowej, jej internetowym wydaniu oraz na portalach Biznes.onet.pl, Monetary.pl i MagazynIT.pl. „Bezpieczeństwo krytycznych danych – między GIODO, chmurą a infrastrukturą wewnętrzną?” – w tym artykule komentujemy możliwości, jakie daje przechowywanie danych w chmurze oraz konsekwencje prawne związane z niewłaściwym przechowywaniem informacji w wewnętrznych strukturach firmy. Problem ten w szczególności dotyczy wrażliwych danych osobowych. Informacje te chronione są ustawą, a kontrolę nad przestrzeganiem jej zapisów sprawuje GIODO. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, firmie grożą konsekwencje karne, które mogą doprowadzić do jej...

Otrzymaliśmy dotację

Otrzymaliśmy dotację

By on 9 maja, 2013 in news | 0 comments

Spółka SoftProject wzięła udział w programie „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1” i otrzymała dofinansowanie. Projekt, który zrealizujemy, będzie e-usługą w branży turystycznej. Inspiracją do wzięcia udziału w konkursie były nasze doświadczenia zebrane podczas tworzenia portalu TripPics.pl – miejsca, gdzie każdy może opisać swoje wspomnienia z wakacji, zamieścić zdjęcia i podzielić się swoimi wrażeniami z podróży. Działanie 8.1 jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw na realizację projektów świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Celem programu jest wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przy wykorzystaniu internetu. Projekty zgłaszane do konkursu muszą cechować się innowacyjnością, wprowadzać nowe usługi, które nie byłyby możliwe do zrealizowania w podobny sposób bez wykorzystania Internetu. Definicja e-usługi zakłada, że są to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość. „Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą...

Nominacja w konkursie

Nominacja w konkursie

By on 14 marca, 2013 in news | 0 comments

Portal e-zabytek otrzymał nominację w konusie Wydarzenie Historyczne Roku 2012, w organizowanym przez Muzeum Historii Polski oraz portal historia.org.pl. Portal e-zabytek jest częścią wykonanego przez SoftProject systemu służącego do digitalizacji archiwów Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Na konkurs nadesłano 65 zgłoszeń z całego kraju, spośród których jury wybrało finałową dwunastkę, do której został zaliczony realizowany wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa portal e-zabytek. Wśród finalistów znalazły się wydarzenia o różnorodnym charakterze: wystawy, otwarcia muzeów, rekonstrukcje oraz projekty edukacyjne, cyfrowe i...