Posts by dzujewski

Cenne uwagi eksperta do spraw zarządzania danymi.

By on 22 stycznia, 2015 in news | 0 comments

Prezes Adrian Lapierre został poproszony o wypowiedź na łamach prasy – Reseller News. Poruszone zostały tematy systemów obiegu danych w firmach, przejście społeczeństwa z trybu offline do pełnej informatyzacji. Wykorzystanie technologii EDI przez Urząd Komunikacji Elektronicznej stał się przykładem, w jaki sposób powinno wyglądać wzorowe podejście „człowieka 2.0” do najnowszysch metod obsługi klienta. Poza tym równie dobrym przykładem jest system który został wdrożony w Instytucie Badań Edukacyjnych. W którym na koniec prac użytkownik za pomocą przycisku „generuj”, wytwarza pliki tekstowe zawierające wszystkie osiągnięcia pracowników w jednym miejscu. W celu zapoznania się z pełnym artykułem zapraszamy pod adres:...

PARP Wspieramy e-Biznes

By on 14 stycznia, 2015 in napisali o nas | 0 comments

EDI to zautomatyzowany proces zachodzący między systemami komputerowymi, zapewniający ustandaryzowany przepływ danych, który może przebiegać w sposób niezakłócony dzięki temu, że przekaz jest realizowany w formie elektronicznej, dane są zapisywane według standardowego formatu i wprowadzane do systemu odbiorcy w sposób automatyczny, bez interwencji człowieka. Na temat Elektornicznej Wymiany Danych, w artyule „Dane w rękach administracji, edukacji i biznesu – wyzwanie i perspektywa rozwoju”, opublikowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, wypowiadał się CEO SoftProject Adirian Lapierre. Według raportu Deloitte z 2014 roku, problemy z danymi to realne zagrożenie płynności komunikacji i zewnętrznej współpracy dla 56 proc. firm (Oracle 2013). Jednocześnie 57 proc. pracowników nie ma zapewnionych narzędzi do skutecznego zarządzania nimi, a 72 proc. nie znajduje ich w systemie firmy wcale. W administracji starty związane z przetwarzaniem nieistotnych danych dochodzą nawet do 40 proc. czasu pracy, 20 proc. zużywane jest z kolei na wyszukiwaniu informacji, z czego tylko połowę udaje się namierzyć. Archaiczne narzędzia i nieszczelne systemy komunikacji cały ten proces dodatkowo spowalniają. Dzięki zapewnieniu zautomatyzowanego sposobu wymiany i konwersji danych oraz mechanizmów kontroli i sterowania ich przesyłem, EDI umożliwia obniżenie kosztów operacyjnych związanych z migracją informacji pomiędzy różnymi systemami i lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich. Oszczędność czasu i środków wynika także ze zminimalizowania ryzyka błędu poprzez zredukowanie czynnika ludzkiego i oddanie części procesów do automatycznego przetworzenia. Mniej danych w efekcie ulega zagubieniu, zniszczeniu czy zmieniającej ich zawartość ingerencji. W nowoczesnym biznesie, edukacji czy administracji EDI staje się niezbędnym standardem komunikacji nie tylko na linii system-system, ale w relacji z klientem, partnerem, obywatelem czy...

ERP – rozwiązania pudełkowe, system dedykowany, czy chmura? – Biznes Benchmark

By on 2 lipca, 2014 in napisali o nas | 0 comments

Połączenie EDI z wewnętrznym systemem obiegu dokumentów (DMS) w firmie, umożliwia przekierowanie czynnika ludzkiego do prac bardziej wartościowych z perspektywy biznesowej. Personel odpowiedzialny za zarządzanie, dystrybucję, wyszukiwanie czy weryfikację danych, zostaje w dużym stopniu odciążony. Często bywa tak, że rozwiązania „pudełkowe” ERP okazują się zbyt skomplikowane. Powodem może być to, że twórca — starając się opracować rozwiązanie uniwersalne, dopasowane do potrzeb szerokiego grona odbiorców — wziął pod uwagę zbyt szeroką perspektywę. Alternatywą dla tradycyjnych rozwiązań ERP jest usługa aplikacji opartej na chmurze w modelu SaaS. Rozwiązania te oparte o model Pay-Per-Use, znacznie redukują koszty korzystania z systemu. Warto pamiętać, że stosowanie globalnych standardów EDI zmniejsza ryzyko prowadzenia biznesu elektronicznego, zwiększając równocześnie możliwości rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności. Pełny artykuł dostępny pod adresem:...

ITprofessional, Electrionic Data Interchange — cz. 1, Zabezpieczenia w EDI

By on 2 lipca, 2014 in napisali o nas | 0 comments

W lipcowym wydaniu ITprofessional CEO SoftProject — Adrian Lapierre — rozpoczyna od zilustrowania ewolucji zagrożeń występujących w sieci serię artykułów na temat zabezpieczeń w EDI. Z artykułu dowiemy się, jakie są metody ochrony przed włamaniami oraz czym różnią się od siebie popularne metody szyfrowania. Dowiemy się również, jakiego typu ataki nam grożą i jak silna jest motywacja osób, którym zależy na naszych danych. Poznamy także typowe problemy związane z infrastrukturą klucza publicznego...

Wstęp do Electrionic Data Interchange – Miesięcznik ITprofessional

By on 6 czerwca, 2014 in napisali o nas | 0 comments

W majowym wydaniu ITProfesional znalazł się wstęp do cyklu artykułów na temat światowych standardów Elektronicznej Wymiany Danych. Adrian Lapierre, CEO firmy SoftProject, wypowiada się w nim na temat tego, dlaczego warto zainwestować w proces EDI. Oszczędność pieniędzy i czasu to nie jedyne korzyści wynikające z korzystania z tego typu rozwiązań. Pracownik zajmujący się do tej pory żmudną pracą polegającą na sporządzeniu, dystrybucji i weryfikacji dokumentów będzie mógł zająć się innym procesem...