Posts by lbednorz

TOK FM Audycja Człowiek 2.0 – cyfrowa archeologia

By on 19 lipca, 2014 in napisali o nas | 0 comments

19 lipca 2014 roku, gośćmi Jana Stradowskiego w audycji Człowiek 2.0, byli Adrian Lapierre, CEO SoftProject i Zbigniew Rudnicki z Muzeum Historii Komputerów i Informatyki. Rozmowa o komputerach wczoraj i dziś. Przeszłość, czyli stare komputery i programy — dlaczego warto je zachowywać, z jakimi problemami stykają się badacze informatycznych „wykopalisk”. Przyszłość, czyli jak zachować dzisiejsze dane i programy dla przyszłych pokoleń. Kompatybilność, kopie zapasowe, trwałość nośników. Jan Stradowski, szef działu nauki „Focusa”, zaprasza do udziału w audycji Człowiek 2.0 specjalistów od nauki, technologii i trendów cywilizacyjnych, by dyskutować z nimi o tym, jak wygląda dziś nowa wersja Homo sapiens. Zapraszamy do odsłuchania audycji w wersji...

Otrzymaliśmy dotację

Otrzymaliśmy dotację

By on 9 maja, 2013 in news | 0 comments

Spółka SoftProject wzięła udział w programie „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1” i otrzymała dofinansowanie. Projekt, który zrealizujemy, będzie e-usługą w branży turystycznej. Inspiracją do wzięcia udziału w konkursie były nasze doświadczenia zebrane podczas tworzenia portalu TripPics.pl – miejsca, gdzie każdy może opisać swoje wspomnienia z wakacji, zamieścić zdjęcia i podzielić się swoimi wrażeniami z podróży. Działanie 8.1 jest przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw na realizację projektów świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Celem programu jest wsparcie działalności gospodarczej prowadzonej przy wykorzystaniu internetu. Projekty zgłaszane do konkursu muszą cechować się innowacyjnością, wprowadzać nowe usługi, które nie byłyby możliwe do zrealizowania w podobny sposób bez wykorzystania Internetu. Definicja e-usługi zakłada, że są to takie usługi, których świadczenie odbywa się za pomocą Internetu, jest zautomatyzowane (może wymagać niewielkiego udziału człowieka) i zdalne. Od usługi w ujęciu tradycyjnym, e-usługę odróżnia brak udziału człowieka po drugiej stronie oraz świadczenie na odległość. „Projekt będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w waszą...

Premiera aplikacji Zabytki w Polsce

Premiera aplikacji Zabytki w Polsce

By on 12 grudnia, 2012 in news | 0 comments

Zrealizowana przez nas oficjalna aplikacja Narodowego Instytutu Dziedzictwa, „Zabytki w Polsce”, jest już dostępna w sklepie Google Play™. Wersja na system iOS będzie dostępna niebawem. W ramach prac opracowano szereg podsystemów współpracujących ze sobą dla gromadzenia zdigitalizowanych obiektów zabytkowych. Przygotowano serwer metadanych, odpowiedzialny za gromadzenie rozbudowanych informacji o zabytku, aplikację desktop umożliwiającą pracownikom Instytutu łatwe rozbudowywanie bazy i modyfikowanie zebranych danych oraz kartoteki plików multimedialnych, zaprojektowane jako centralne repozytorium, wykorzystywane również w ramach innych projektów realizowanych przez Instytut. Przygotowany system został opracowany przy założeniu integracji z istniejącymi w Instytucie rozwiązaniami informatycznymi, czyli portalem mapowym, dzięki czemu system udostępnia szereg usług dla innych rozwiązań działających w instytucie i poza nim. Zgodnie ze strategicznymi celami działalności Instytutu oraz odpowiadając na społeczną potrzebę dostępu do dóbr kultury, w ramach współpracy z NID, stworzono również portal e-zabytek.nid.pl, który ma na celu upublicznienie i popularyzacje zgromadzonych informacji. Projekt ma bardzo duży potencjał rozwoju, nie jest to więc koniec jego doskonalenia. Najnowszym projektem, będącym kontynuacją koncepcji aplikacji jest realizowany obecnie dla Instytutu System Integracji Zewnętrznych Dostawców Danych. Projekt ma zapewnić bezpieczne gromadzenie w zasobach Instytutu zbiorów metadanych o zabytkach pochodzących od innych organizacji, dzięki czemu system będzie stanowić pośrednie repozytorium dostępne dla zewnętrznych dostawców. Aby usprawnić tę funkcjonalność, repozytorium opracowywane jest w formule uniwersalnej, niewymagającej zastosowania odgórnego formatu czy zakresu zbieranych danych. Funkcje systemu zostały bardzo rozbudowane: obok możliwości gromadzenia metadanych dostarczonych przez źródła zewnętrzne, zapewniony jest interfejs ze wglądem do danych i możliwością aktualizowania o dodatkowe informacje oraz udostępniania ich uprawnionym organizacjom. Zapraszamy do...

Wystąpienie na konferencji

By on 19 listopada, 2012 in news | 0 comments

Wzięliśmy udział w konferencji Reprodukcja cyfrowa zabytku – metody, wiarygodność, trwałość w ramach cyklu „Cyfrowe spotkania z zabytkami”. W trakcie prelekcji mieliśmy okazję zaprezentować nasze rozwiązania zrealizowane dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa w ramach projektu CARARE. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Metody cyfrowej reprodukcji i dokumentacji zabytków są obecnie powszechnie stosowane w badaniach, ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego. „Digitalizacja zabytków i muzealiów oraz ich bezpieczne i długotrwałe udostępnianie w postaci cyfrowej, a także upowszechnianie nowoczesnych cyfrowych metod dokumentacji zabytków i muzealiów” należą do strategicznych celów wskazywanych przez instytucje państwowe i znajdują ważne miejsce w programach służących finansowaniu przedsięwzięć z obszaru kultury. Nasza rzeczywistość oscyluje między dwoma wymiarami: analogowym i cyfrowym, światem fizycznych reprezentacji i zapisu binarnego. Ten ostatni sukcesywnie zyskuje jednak na przewadze. Tylko na przestrzeni ostatnich dwóch lat, dynamiczny rozwój rynku urządzeń cyfrowych, szerszy dostęp do Internetu oraz masowy wzrost ilości danych generowanych przez ludzi i urządzenia sprawił, że cyfrowy ekosystem powiększył się dwukrotnie i stale rozszerza swój zasięg. Prognozy ekspertów wskazują, że tempo przyrostu informacji cyfrowych w kolejnych latach będzie przyśpieszać/wzrastać. Doskonałym przykładem wykorzystania nowych technologii do popularyzacji i edukacji w zakresie znajomości zasobów naszego kulturowego dziedzictwa jest przygotowana przez SoftProject aplikacja „Zabytki w Polsce” mobilna wersja uruchomionego niedawno serwisu Narodowego Instytutu Dziedzictwa http://e-zabytek.nid.pl. Wykorzystując funkcje smartphona, aplikacja odczytuje lokalizację zabytkowych obiektów umiejscowionych w najbliższym otoczeniu użytkownika, posiada opcję szacowania odległości dzielącej go od wybranych obiektów oraz udostępnia wszystkie najistotniejsze informacje związane z tymi obiektami. Aplikacja ma charakter przekrojowy – dając użytkownikowi dostęp do współczesnych i archiwalnych zdjęć dotyczących obiektu łączy materiały z różnych okresów historycznych. W pierwszych dniach od publikacji odnotowano blisko 2 tysiące pobrań aplikacji. Aplikacja „Zabytki w Polsce” to rozwiązanie przeznaczone nie tylko dla pasjonatów zabytków. Docenią ją również ci, którzy opasłe papierowe przewodniki chcieliby zastąpić szybszym i wygodniejszym w użyciu odpowiednikiem. To przykład narzędzia, które łączy nowoczesne technologie wirtualnego odkrywania zasobów naszego dziedzictwa z tradycyjną formą...